Wonen > Nabuurschap


Nabuurschap

 

We proberen met elkaar zo goed mogelijk aan de wensen van eenieder tegemoet te komen. We kunnen een beroep op elkaar doen maar er moet ruimte zijn om iets te kunnen vragen zonder dat dit direct tot een verplichting leidt om iets terug te doen. Burenhulp en het bieden van ondersteuning beschouwen we als vanzelfsprekend maar langdurige en gespecialiseerde zorgtaken zijn uiteraard het domein van beroepskrachten en de daarvoor bedoelde organisaties. 
Kortom, gemeenschappelijkheid in balans met eigen ruimte en een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid. Sociale controle in de goede zin maar met respect voor ieders privacy. 

Voor de blog "Social Permaculture":
klik hier


Foto
Foto
Foto
Foto

© 2023 Vereniging Vriendenerf