Wonen > Geschiedenis

Geschiedenis​

 

 • Begin januari 2012 is er een eerste gesprek bij de Gemeente, waarbij er groen licht kwam om met het project te starten
 • Op 12 april 2012 vindt een informatieavond plaats met als doel te komen tot een kleinschalig project op Zonnekamp West voor vijftigplussers. Bezoekers van deze bijeenkomst vormen een initiatiefgroep voor een Vereniging Vriendenerf ‘in oprichting’.
 • In mei 2012 wordt de website www.vriendenerf.nl ingericht om zo al vroegtijdig bekendheid aan Vriendenerf te geven. 
 • De initiatiefgroep stelt een programma van eisen op en houdt een workshop Woonwensen.
 • In september 2012 wordt het ‘Visiedocument’ vastgesteld, dat sindsdien de basis van Vereniging Vriendenerf vormt. Het heeft als uitgangspunt ‘collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor vijftigplussers, duurzaamheid, zelfwerkzaamheid en op een prettige manier samen oud worden’.
 • Op 10 september 2012 wordt een bestuur gekozen.
 • Op 3 oktober 2012 passeren de statuten bij de notaris en is de Vereniging Vriendenerf een feit.
 • In maart 2013 wordt het huishoudelijk reglement aangenomen. Besluitvorming zal verlopen via consensus, zoals vastgelegd in het visiedocument.
 • 29 maart 2013: overeenkomst met de gemeente Olst-Wijhe over de aankoop van het terrein.
 • Verscheidene informatieavonden worden georganiseerd.
 • In mei 2013 wordt een informatiestand ingericht op de ‘Dag gemeenschappelijk wonen’.
 • Er worden advertenties gezet in Trouw/Parool, de Volkskrant en NRC Handelsblad.
 • Excursies worden georganiseerd naar andere projecten, tuinen en leveranciers van bouwmaterialen.
 • In mei 2015 wordt op ons bouwperceel een informatiestand ingericht op de ‘Dag gemeenschappelijk wonen’.
 • In de zomer van 2015 is de bezetting van de twaalf woningen compleet.
 • De verenigingswerkgroepen Financiën, Duurzaamheid/Energie, Public Relations, Erfteam en Gemeenschappelijk Gebouw werken hun plannen uit en leggen ze voor aan de algemene ledenvergadering.
 • Gekozen wordt voor een werkwijze in drie stappen, waarbij na het inwinnen van informatie meningsvorming en besluitvorming-met-consensus plaatsvinden.
 • Op 6 juni 2016 worden de bouwwerkzaamheden feestelijk ingeluid. De Vereniging Vriendenerf wordt omgezet in een Vereniging van Eigenaren.
 • Op 19 mei 2017 is de oplevering. 
 • In juni 2017 betrekken de eerste bewoners hun woning. In september 2017 sluit de laatste bewoner de rij.

​Het Project Vriendenerf tot nu toeHet is fijn even stil te staan bij de voortgang die Vriendenerf  de afgelopen maanden heeft gemaakt. Voor de blog:
klik hier 

Foto

16 MEI: Een dubbele agenda:  Vandaag moesten we twee heren dienen: een ledenvergadering en ‘s middags, gelijk met het middagdeel ervan, op de Open Dag van de LVGO, acte de présence geven. Voor de blog:
klik hier 

Foto

​Het héle alfabet…A is van aanmelden en dan komt de hele rest erachteraan. Voor de blog:
klik hier 

Foto

Bedrijvigheid alom: Terwijl ik schrijf, kijk ik vanuit ons prachtige Deelhuis naar alle bedrijvigheid....voor de blog:
klik hier  

© 2023 Vereniging Vriendenerf